Zorgmanifest: patiënt centraal

Zorgmanifest: patiënt centraal
  • 8 maart 2019
  • Redactie

‘Medische gegevens moeten voortaan veiliger en beter digitaal kunnen worden uitgewisseld voor bijvoorbeeld meer zorg dichtbij huis. De patiënt moet daarbij centraal staan en zorgprofessionals moeten worden ontlast.’ Om dat voor elkaar te krijgen, heeft een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de handen ineengeslagen.

Namens de betrokken partijen overhandigde Hans de Boer, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, donderdag het manifest ‘Samen Vooruit’ aan minister Bruins (Medische Zorg & Sport) en Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland). Het collectief steunt daarbij de nieuwe aanpak van de minister om het voldoen aan afspraken over gegevensuitwisseling zo nodig wettelijk af te dwingen. Bruins: ‘Het is mooi om te zien dat het bedrijfsleven, patiënten, zorgverzekeraars en de zorgverleners samenwerken om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Het is belangrijk dat we iedereen meekrijgen en dat dus ook alle ICT-leveranciers zich aansluiten.’

We faxen
Volgens de opstellers van dit manifest moet het roer flink om in de Nederlandse zorgsector. Medische data moet, met toestemming van de patiënt, makkelijker en veiliger van de ene naar de andere zorgverlener kunnen. Tevens moet de patiënt zelf makkelijk inzage kunnen krijgen in zijn gegevens. Nationaal is zo’n soepele en veilige gegevensuitwisseling ‘nog verre van praktijk op de werkvloer’, meent het collectief. ‘De fax – en soms zelfs de postzegel – is vaak nog gemeengoed, in plaats van dat de data met één druk op de knop van de huisarts naar het ziekenhuis kunnen, of omgekeerd.’

De groep achter ‘Samen Vooruit’ wil drie zaken in een stroomversnelling brengen de komende jaren:

  1. Open standaarden binnen een open systeem zijn de nieuwe norm in de zorg. Ondertekenaars committeren zich aan deze standaarden en vragen de overheid een gelijk speelveld te creëren.
  2. Concurrentie vindt voortaan alleen plaats op toepassing van de data, en dus niet meer op de data zelf. Dat betekent dat zorgaanbieders minder afhankelijk worden van hun ICT-leveranciers.
  3. Bij veilige identificatie moeten eenvoud van toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop staan. Naast de opvolger van DigiD, zijn er ook goede markt-oplossingen die benut kunnen worden en die de veiligheid in de zorg sterk verbeteren.

Manifest_Samen_vooruit.pdf

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • Reacties
  • Link