Merkstrategie als voorwaarde voor duurzaam 2050

Merkstrategie als voorwaarde voor duurzaam 2050
  • 16 augustus 2022
  • Kel Koenen

Merkstrategen Marijke Tadema en Femke Pluijm bundelen krachten om het MKB te helpen in de transitie naar een duurzaam merk. Ze werkten jarenlang voor organisaties in de nieuwe economie, de markt waarin ecologie, sociologie en economie gelijkwaardig meewegen. Nu richten ze zich op organisaties op hun pad van de oude naar nieuwe economie.

Hoewel de transitie op gang lijkt te komen en meer bedrijven verduurzamen, worstelen veel van hen nog met het vinden van hun rol in het klimaatvraagstuk. 'Het is bij veel organisaties een complex vraagstuk waarbij een tekort aan kennis, tijd en mensen vaak de ontwikkelingen afremt', vertelt Marijke Tadema. Pluijm en zij zien kans om de transitie te versnellen en interviewden MKB+ bedrijven over de uitdagingen, de kansen, de afremmers en de accelerators die op hun pad komen op weg naar de nieuwe economie.

Moeite
Pluijm ziet een duidelijke uitdaging naar voren komen in het onderzoek. 'De ervaring en dit onderzoek laten zien dat organisaties regelmatig de eerste stappen richting duurzame bedrijfsvoering hebben genomen, maar moeite hebben met het vinden van hun rol en positionering in de nieuwe economie. Daarbij weten ze vaak niet hoe ze deze nieuwe strategie moeten communiceren naar alle stakeholders.'

Greenwashing komt voor wanneer bedrijven in hun marketing claimen milieubewust te zijn, terwijl hun acties dit niet aantonen. 'Wanneer we met bedrijven spreken over duurzaamheid in combinatie met marketing, zien we veelal de angst voor greenwashing terug', stelt Tadema. 'Maar door het bouwen van een duurzaam merk waarbij impactstrategie en merkstrategie op één lijn liggen en de juiste communicatie plaatsvindt naar alle stakeholders, werkt het greenwashing tegen.'

Narratief
Pluijm vult aan: 'We dienen duurzaamheid niet op te lossen met technische quick fixes, we dienen ons narratief te veranderen. Dat is precies waarin merk- en marketingstrategen een grote rol kunnen spelen. Door duurzaamheid in het merk van het bedrijf op te nemen werkt het als kapstok voor alle huidige en toekomstige keuzes die je met een organisatie zal maken.'

Tadema en Pluijm kiezen voor een verandering van binnenuit of zoals ze zelf zeggen een aanpak die past bij de feminiene kant van werken. Pluijm: 'Het bedrijfsleven wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Dat zie je ook in de manier waarop bedrijvigheid wordt gedreven. Korte termijn visie en technische quick fixes hebben ons ver gebracht, maar zorgen niet voor de toekomstbestendigheid van een organisatie. Daarom is het zo belangrijk dat meer vrouwen op strategisch niveau betrokken worden. Zij brengen lange termijn visie, maatschappelijke impact en stakeholders-binding samen in hun keuzes.'

comments powered by Disqus