Einde aan klantrelatie telemarketing in zicht?

Einde aan klantrelatie telemarketing in zicht?
  • 5 juni 2024
  • Kel Koenen

Maandag is in de Tweede Kamer gestemd over moties en amendementen bij de nieuwe Energiewet. Onderdeel van de behandeling was een amendement dat een wijziging in de Telecommunicatiewet bepleit.

Het voorstel is om de klantrelatie-uitzondering te schrappen voor telemarketing, met een uitzondering voor goede doelen, uitgeverijen en loterijen. Deze wijziging betekent dat organisaties in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van de klantrelatie om klanten zonder toestemming te bellen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) was tegen deze uitzondering, maar een ruime meerderheid van de Kamer stemde toch voor het voorstel.

Minister Adriaansens van Economische Zaken EZ) had vorige maand al aangegeven dat ze de klantrelatie voor telemarketing wilde schrappen. Dit amendement bevestigt haar voornemen en vraagt om een wetswijziging van de Telecommunicatiewet. De wijziging zal op zijn vroegst in 2025 van kracht worden, nadat deze door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is goedgekeurd en is gepubliceerd.

Organisaties moeten gewoon tijdig anticiperen op deze veranderingen. 'Kijk eens naar permission based marketing, dus op grond van toestemming. Je mag ook best een incentive hiertegenover stellen. Dus krijg de eerste zes maanden 5% korting op uw kosten, als wij u aan het einde van uw contractperiode mogen bellen met een verlengingsaanbod. Als je hier nu mee experimenteert, dan ben je niet zo afhankelijk van de grillen van de politiek', adviseert Jitty van Doodewaerd, directeur Privacy van DMCC.

comments powered by Disqus